ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 22/07/1970

חוק המכר (דירות), התשל"ג-1973

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים