ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 30/06/1970

סיכום הדיון וקבלת מסקנות בהצעה לסדר היום של חבר הכנסת ח. קורפו על "הגנת צרכני הגז"

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים