ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 24/06/1970

המלצות בעניין "חוטי ירושלים"; סיכום הדיון וטבלת מסקנות בעניין צרכני הגז

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים