ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 17/06/1970

סיכום הדיון וקבלה מסקנות בהצעה לסדר-היום של חבר הכנסת קורפו על "הגנת צרכני הגז"; קבלת נציגי מועצת פועלי ירושלים וחברי ועד עובדי "חוטי ירושלים"

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים