ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 02/06/1970

אישור תקנה לסעיף 14 של חוק רישום הקבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ"ט -1969

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים