ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 27/05/1970

שמיעת הסברים מיושב -ראש ועדת החקירה לעניין מתן שירותי גזה בקשר לדו"ח ועדת החקירה שהוגש לשר המסחר והתעשייה; שמיעת נציגי חברת "פטרולגז"

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים