ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 15/04/1970

המשך הדיון במסקנות הוועדה בעניין איכלוס ופיתוח ירושלים

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים