ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 14/04/1970

הצעות לסיכום הדיון בעניין זירוז פיתוחה ואיכלוסה של ירושלים; ועדה משותפת לעניין הפרק הלאומי בחיפה (הצעה לסדר-היום של חבר הכנסת שלום כהן); תכנית לסיורים

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים