ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 07/04/1970

מסקנות הוועדה בעניין פיתוח ואיכלוסה של ירושלים

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים