ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 31/03/1970

הצעה לסדר היום של חבר הכנסת קורפו בעניין המלצות וועדת החקירה לעניין מצב אספקת הגז

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים