ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 03/03/1970

חילופי דיעות לסיכום הדיון בהצעות לסדר היום להחשת איכלוס ופיתוח ירושלים

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים