ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 02/02/1970

המשך הדיון בהצעות לסדר היום של חברי הכנסת א. כץ ומ. צ. נריה בעניין פיתוחה ואיכלוסה של ירושלים: שמיעת נציגי ארגון הקבלנים בירושלים. נציגי החברה הכלכלית לירושלים ונציגי איגוד הבנקים

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים