ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 20/01/1970

המשך הדיון בהצעות לסדר-היום של חברי-הכנסת א. כץ ו-צ. נריה בעניין זירוז פיתוחה ואיכלוסה של ירושלים; הצעת שר המשפטים בדבר תיקון טעות בחוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ"ט - 1969

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים