ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 06/01/1970

הצורך בהחשת פיתוחה ואיכלוסה של ירושלים השלימה-הצעה לסדר היום של חה"כ א. כץ; הצורך בהחשת פיתוחה ואיכלוסה של ירושלים השלימה-הצעה לסדר היום של חה"כ א. כץ; איכלוס ירושלים העתיקה- הצעה לסדר- היום של חה"כ מ. צ. נריה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים