ישיבת ועדה של הכנסת ה-7 מתאריך 30/12/1969

בחירת יושב ראש הוועדה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים