ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 25/09/1969

הקצבת זמן לדיון בחוקים הנ"ל; חוק הבחירות לכנסת (הוראת שעה), התש"ל - 1959; חוק הרשויות המקומיות (בחירות) (הוראת שעה), התש"ל - 1959; שחרורם מחובת הנחה מוקדמת לפני הקריאה הראשונה, השנייה והשלישית

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים