ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 16/07/1969

סדרי הדיון בהצעת המכרז החופשי להבעת אי אימון בממשלה; סדרי ישיבות הכנסת; סיכום עבודת הוועדה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים