ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 14/07/1969

הצעת לשלב את הדיון בחוק הבחירות לכנסת ולרשויות המקומיות בשנת התש"ל (מימון הגבלת ההוצאות וביקורת) (תיקון), התשכ"ט - 1969 ובחוק הבחירות (אישור תקפם של חוקי ), התשכ"ט - 1969 בדיון אחר; הקצבת זמן לדיון משולב

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים