ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 14/07/1969

העברת חוק אישור חוקים לוועדה המתאימה; העברת חוק מימון הבחירות, התש"ל לוועדה מתאימה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים