ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 08/07/1969

החלטה בעניין גמלאות ותשלומים אחרים שישולמו לחבר הכנסת ולשאיריו לפי חוק גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון; פניית וועדת הפנים בעניין קולות שקולים בדיון טרומי; שונות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים