ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 01/07/1969

אישור החלטת יושב-ראש הכנסת והסגנים להקדים מועד פתיחת ישיבות הכנסת בימים ב' וג' 6-7/07/69 לשעה 15:00; בקשת סיעת נח"ל בעניין הגדלת הזמן שהוקצב לדיון בחוק בחירת ראשי ערים; החלטה בעניין גמלאות ותשלומים אחרים שישולמו לחבר הכנסת ולשאיריו לפי חוק גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון, התשכ"ט-1969; הקצבת זמן לדיון בדו"ח מבקר המדינה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים