ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 24/06/1969

החלטה בעניין גמלאות ותשלומים אחרים שישולמו לחבר הכנסת ולשאיריו לפי חוק גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון, התשכ"ט-1969; שחרור חוקים מחובת ההנחה על שולחן הבית

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים