ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 17/06/1969

החלטת ועדת הכנסת בעניין גמלאות לחברי כנסת לשעבר ולשאירים לפי חוק גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון, התשכ"ט-1969; ערעור חבר הכנסת פרוש על החלטת יושב-ראש הכנסת והסגנים שלא להכיר בדחיפות הצעתו לסדר היום; ערעורו של חבר-הכנסת שוסטק על אי-הכרת יו"ר הכנסת והסגנים בדחיפות הצעתו לסדר-היום על היחסים הרב-משמעיים של ישראל עם ברית המועצות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים