ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 10/06/1969

החלטת ועדת הכנסת בעניין גמלאות לחברי כנסת לשעבר ולשאירים; פניית יושב ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט, בעניין שתי גירסאות בדיון טרומי בהצעת חוק; שחרור חוק לעידוד השקעות הון (תיקון) מחובת הנחה על שולחן הכנסת

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים