ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 03/06/1969

החלטת ועדת הכנסת בעניין גמלאות לתשלומים אחרים שישולמו לחבר הכנסת ולשאיריו לפי חוק גמלאות לנושאי משרה ברויות השלטון, התשכ"ט-1969; פניית יושב - ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט בעניין שתי גירסאות בדיון טרופי

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים