ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 27/05/1969

הארכת משך הדיון על פעולות משרד התחבורה; התקנת תקנות בעניין גמלאות ותשלומים אחרים שישולמו לחבר כנסת ולשאיריו, לפי חוק גמלאות לנושאי פשרה ברשויות השלטון

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים