ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 13/05/1969

הצעת חבר הכנסת שוסטק בדבר חבר כנסת לשעבר; נוהלי טקס קבועים בישיבות מיוחדות שבהן משתתף נשיא המדינה; תיקון סעיף 95 לתקנון הכנסת (הצעת יושב ראש הכנסת)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים