ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 06/05/1969

חוק חסינות חברי הכנסת, זכויותיהם וחובותיהם (תיקון), התשכ"ט-1969

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים