ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 20/03/1969

החלטה בדבר תשלומים לכיסוי הוצאות נסיעה של חברי הכנסת; העברת הדיון בתקציב משרד ראש הממשלה למושב הקיץ; כינוס ועדות בפגרה; שחרור חוקים מחובת הנחה על שולחן הכנסת

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים