ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 11/03/1969

הצעה לתיקון סעיף 79 לתקנון; הקצבת זמן להצגת הממשלה החדשה ולדיון בהרכבת ותכניתה; השגת חברי הכנסת חביבי ואבנרי לתיקון סעיף 47(3) (ב); ערעור חבר הכנסת ש. תמיר על החלטת יו"ר הכנסת והסגנים; תיקון לחוק חסינות חברי הכנסת (משלוח דברי דואר)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים