ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 25/02/1969

העברה לוועדה המתאימה - הצעת חוק פנקס הבוחרים לכנסת (הוראת שעה) (הצעת קבוצת חברי כנסת); הקצבת זמן לדיון בחוק חנוך חובה (2 שנות לימוד); חלוקת מקומות סיעת המרכז החפשי בוועדות; ערעור חבר -הכנסת פרוש על החלטת יושב-ראש הכנסת והסגנים שלא להכיר בדחיפות הצעתו לסדר-היום

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים