ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 18/02/1969

הקצבת זמן לדיון בהצעה לסדר-היום בעניין "מצב היהודים בארצות ערב"; הקצבת זמן לדיון בהצעת חבר-הכנסת אבניאל בעניין "הצעות מעשיות להגברת העלייה מארצות הרווחה"; השגות לתיקון סעיף 47(1) לתקנון; חלוקת מקומות סיעת המרכז החפשי בוועדות; סדרי ישיבות הכנסת עד לפגרה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים