ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 04/02/1969

הצעת תקנה של יושב ראש הכנסת; השגות לתיקון סעיף 47(1) לתקנון; סגני יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים