ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 28/01/1969

סמכותה של ועדת הכנסת לדון בערעורים על החלטות יושב-ראש הכנסת לפסול שאילתות; ערעור חברי הכנסת בדר, סרלין, גולן וטיאר על אי-הכרת יושב-ראש הכנסת והסגנים בדחיפות הצעותיהם לסדר-היום; קביעת שם המערך בהתאם לסעיף 17(א) לתקנון

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים