ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 24/01/1969

הודעות יושב-ראש הכנסת ק. לוז; הקצבה שעה נוספת לדיון באופן ההכנסות במסגרת הדיון בתקציב משרד האוצר; הקצבת זמן לדיון בחוק הבחירות לכנסת ולרשויות המקומיות בשנת התש"ל (מימון, הגבלה, הוצאות וביקורת), התשכ"ט-1969-הצעת קבוצת חברי כנסת; סדרי ישיבות הכנסת בשבוע מורים, התשכ"ט; ערעורו של חבר הכנסת רפאל על סדרי הדיון בוועדת החוקה חוק ומשפט בחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וכהונתו)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים