ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 07/01/1969

העברה לוועדה מתאימה: הצעה לסדר -היום של חבר הכנסת מיקוניס בעניין נמל אשדוד; הצורך להקים הכנסת ועדה קבועה לענייני קליטה-הצעה לסדר-היום של חברת הכנסת רזיאל-נאור; הקצבת זמן לדיון בהצעה לסדר- היום של חבר הכנסת ביבי: "הקדשת האמצעים לשם זירוז ועידוד התפתחות המחקר המדעי; הקצבת זמן לדיון בתקציב נשיא המדינה והכנסת; תביעת זמן לדיון במשרד לקליטת העלייה במסגרת הדיון בתקציב לשנת 1969/70

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים