ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 24/12/1968

העברה לוועדה מתאימה: חוק הבחירות לכנסת ולרשויות המקומיות בשנת התש"ל (מימון הגבלת הוצאות וביקורת) הצעת חברי הכנסת בדר, ברעם, גולן, אזני, קרגמן, ושם-טוב; סדרי ישיבות הכנסת בימי ד'; ערעור חבר הכנסת שיאר על החלטת יו"ר הכנסת והסגנים שלא להכיר בדחיפות הצעתו לסדר היום; שחרור הצעת התקציב לשנת 1969/70 מחובת הנאה על שולחן הכנסת 48 שעות לפני הנאום על התקציב

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים