ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 10/12/1968

העברת חוק האגוד השיתופי לוועדה המתאימה; טביעת ישיבת הכנסת ביום ד' 11/12/68 לשעה 11:00; קביעת מספר סגני יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לפי סעיף 5 (2) (ג) לחוק הבחירות לכנסת (תיקון מס' 8), התשכ"ט-1968; שאילתות של חברי הכנסת; תיקון בסדרי הדיון בתקציב -לפי הצעת יו ועדת הכספים; תיקון לחוק הגינות חברי הכנסת (משלוח דברי דואר)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים