ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 03/12/1968

בבקשה ועדת הפנים למזג שתי הצעות חוק שירותי הכבאות לפי סעיף 96 לתקנון; בעיית השאילתות לאור ההוראות של סעיפים30(ג) ו-42(א) לתקנון; הקצבת זמן לדיון בהצעה להקים ועדה לעניין חוק האגוד השיתופי; ערעורו של חבר הכנסת אבנרי על אי- הכרה בדחיפות הצעתו לסדר היום; קביעת ישיבת הכנסת ביום ד', י"ג בכסלו, התשכ"ט - 04/12/68 בשעה 11:00

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים