ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 26/11/1968

העברת חוק הדיינים לוועדה מתאימה; העברת חוק חסינות עבודה לוועדה המתאימה; קביעת מספר סגני יושב - ראש ועדת הבחירות המרכזית לפי סעיף 5(2) (ו) לחוק הבחירות בכנסת (תיקון מס' 8), התשכ"ט 1968; תיקון לחוק חסינות חברי הכנסת (משלוח דברי דואר)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים