ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 05/11/1968

בחירת ממלא מקום ליושב-ראש הכנסת לתקופת העדרו; ערעור על החלטה יו"ר הכנסת והסגנים לא להכיר בדחיפות ההצעה לסדר-היום של חה"כ מ. שטרן: "החשיפה הקרובה בתעשייה"; קביעת זמן הדיון בהודעת ראש הממשלה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים