ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 08/08/1968

אישור לעבודת ועדות בתקופת פגרת הקיץ; סדרי עבודתה של הכנסת בשבוע שבין י"ח-כ' באב, התשכ"ח -12 -14 באוגוסט 1968

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים