ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 06/08/1968

דיון בפנייתו של ח"כ כהן-צידון; הקצבת זמן לדיון בחוק רשות השידור והקצבת זמן לדיון בחוק הגנת השכר; חוק גמלאות לחברי הכנסת (תיקון מס' 4)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים