ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 30/07/1968

בקשה לאישור שם "סיעה עממית" לחבר - הכנסת ש, כהן - צידון שהודיעה על פרישתו מסיעת גח"ל; הקצבת זמן לדיון בדו"ח מבקר המדינה; חוק משכן הכנסת ורחבתו, התשכ"ח 1968; מינוי ממלא מקום בהעדרו של יושב - ראש הוועדה חבר הכנסת אזניה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים