ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 16/07/1968

דרכים ממלכתיות לעידוד העלייה - העברה לוועדה מתאימה; המצאת הפרוטוקולים של הוועדה לבדיקת מבנה החינוך לחברי הכנסת; הקצבת זמן לדיון בחוק האיגוד השיתופי, התשכ"ח 1968

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים