ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 09/07/1968

המשך דיון בחוק גמלאות לחברי הכנסת (תיקון), התשכ"ח-1968; הקצבת זמן לדיון בדו"ח הוועדה לבדיקת מבנה החינוך; קביעת יו"ר לוועדה המשותפת של וועדת העבודה וועדת חוקה, חוק ומשפט לעניין חוק הגנת הדיר (הוראות שונות)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים