ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 25/06/1968

הארכת ישיבת הכנסת ביום ד'; המצאת הפרוטוקולים של הוועדה למבנה החינוך לחברי - הכנסת; העברה לוועדה מתאימה; חוק גמלאות לחברי הכנסת (תיקון מס' 4), התשכ"ח 1968

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים