ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 18/06/1968

חוק גמלאות לחברי- הכנסת (תיקון מס' 4), התשכ"ח-1968; חוק התקציב לשנת 1968/69(מס' 3): חוק המקדמה; סדרי עבודת הגדלת שעות העבודה עקב העומס בעבודתה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים