ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 04/06/1968

אישור החלטת היושב -ראש והסגנים בדבר פגרת הקיץ; הצעה לתיקון התקנון-סעיף 31א' של תקנון הכנסת; השגות על ההצעה לתיקון סעיף 31א' של תקנון הכנסת; שינוי החלטה בעניין פגרת הקיץ

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים