ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 14/05/1968

הצעה לתיקון התקנון; חוק משכן הכנסת ורחבתו, התשכ"ח-1968; שונות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים